«Fresco» փառատոնը «Կենտրոն» հեռուստաընկերության առավոտյան եթերում:

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=c1PLdgMPNy4

Betanet Company
Copyright © 2013 - 2020. Fresco International Festival. All Rights Reserved.